Thursday, 13 October 2016

Anak bijak.. Bagaimana usaha kita ke arah itu..?


Semua orang pun tahu, kan...?

Setiap orang tua selalu mengharapkan anaknya cerdik, pandai dan arif melebihi anak lain. Para pakar menyatakan, sekalipun kearifan seorang anak sangat erat hubungannya dengan genetik bawaan, namun banyak sekali penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pembinaan setelah lahir juga merupakan faktor sangat penting yang tidak boleh diabaikan.

Merangsang Pertumbuhan dengan Pendidikan dalam Kandungan

Para doktor menyatakan, bayi dalam kandungan usia 3 bulan sudah mempunyai perasaan, empat bulan sudah mampu merasakan suara dari luar. Suara dari luar ini akan terus merangsang organ indera anak dalam kandungan dan mendorong pertumbuhannya, mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan bijak. Pada dasarnya cerebral cortex (bagian otak yang penting untuk mengingat, memperhatikan, menyedari, berfikir, mengerti bahasa dan lain sebagainya) pada bayi dalam kandungan sudah terbentuk pada usia 5–6 bulan, bila pada masa ini diperdengarkan muzik ataupun dilakukan lembut pada bahagian perut, akan dapat meningkatkan pertumbuhan kePINTARan sang anak.

Asas Perkembangan KePINTARan Ditentukan pada Masa Anak-Anak Sejak bayi dilahirkan, ayah-bunda sudah mempunyai peranan penting untuk mengajarkan pengetahuan ASAS kepadanya. Kalau ayah bunda pada tahap ini dapat membimbing sang anak dengan murah hati, hormat dan penuh kasih sayang, maka bukan saja dapat meletakkan dasar keperibadian yang unik bagi sang anak, bahkan dapat membuat anak memiliki kemampuan belajar dan sikap bergaul yang baik. Dengan demikian, peranan ayah bunda bukan hanya membesarkan, bahkan juga memikul tanggung jawab besar sebagai “guru peribadi”.

Para pakar menyatakan, “Anak-anak pada usia 4 tahun sampai dengan 13 tahun, karena belum banyak mengecap asam garam dunia, hatinya masih murni, merupakan masa dengan daya ingat yang paling kuat selama hidupnya. Jika pada masa keemasan ingatan ini memperoleh pendidikan yang baik, akan sangat bermanfaat bagi sepanjang hidupnya. Maka tugas kita TANAMKAN KENANGAN INDAH dengan amalan2 SUNNAH. :)


www.i-sunnah.com/rohayah-elite
Minuman Sunnah 1 Amalan
Di Dalam Sunnah Ada Kejayaan

No comments:

Post a Comment